سرم رشد دهنده مژه

سرم تقویت و رشد دهنده مژه

هر روز شاهد زیبایی بیشتر مژه خود باشید

این سرم، فعال کننده و رشد دهنده مژه است که موجب تقویت، بلندی و ضخیم شدن مژه ها می‌گردد.

همچنین موجب تیرگی بیشتر مژه ها شده و به آنها موج جذابی می‌دهد.

این سرم تعداد مژه ها را افزایش داده و موجب افزایش طول فاز رشد آن ها می شود و به این ترتیب با برخورداری از ترکیبات مرغوب به کار رفته در آن ریزش مژه ها را به تأخیر می اندازد.

سرم فعال کننده مژه با به کارگیری مواد مؤثره بسیار ابتکاری و کارامد طراحی شده که می توانند موجب افزایش طول، ضخامت و استحکام مژه ها گردیده و اثربخشی خود را بعد از 6 تا 8 هفته اعمال نمایند.

خانم‌های سرتاسر جهان، اثربخشی این محصول را مشاهده نموده‌اند.

سرم تقویت مژه M2 Beaute در آزمایش‌های درماتولوژیکی «خیلی خوب» ارزیابی شده است.

همانند خط چشم معمولی، سرم تقویت مژه را روی مژه‌های بالایی یک بار در روز پس از پاکسازی کامل مالیده شود. عصرها روی پوست خشک، بدون چربی و تمیز مالیده شود.
بعد از مدت زمان کوتاهی می توانید مراقبت های تکمیلی را به کار بگیرید.