وعده ما

کیفیت محصولات M2BEAUTÉ و اعتماد به زیباتر شدن است .

ازآنجا که فقط زیبایی شما هدف ما نیست، و تندرستی و سلامتی شما مهم تر است ، بنا براین مساله حیاتی برای ما این است که محصولات از لحاظ پزشکی امنیت بالایی داشته باشند . شما میتوانید مطمئن باشید که تمام محصولات ما شامل موادتشکیل دهنده ای است که اثربخشی وسازگاری آن تست و مورد تایید مطالعات بین المللی قرار کرفته است . تمام محصولات از لحاظ سازگاری با پوست تست شده و نتیجه بسیار خوبی بر پوست آزمون شده ها داشته است .

بعد از استفاده
قبل از استفاده

وعده ما

کیفیت M2BEAUTÉ در یک نگاه

محصولات ما
• فرموله شده توسط پزشکان و متخصصان پوست
• تاییدیه تست های درماتولوژی
• تاییدیه تستهای حساسیت
• مناسب برای استفاده افرادی که از لنز استفاده می کنند
• سازگار با الزامات کیفیت و مورد تایید مراجع اتحادیه اروپا و جمهوری فدرال آلمان

بعد از استفاده
قبل از استفاده